SimbolHe
Nume latinHelium
Număr atomic2
Perioadă1
Categoria elementuluiGaze nobile
Masa atomică relativă4,002602
GrupVIII.A
Configurație electronică
1s2
Densitate [g/cm3]
0,0001785
Stare
Gaz
Punct de topire [°C]
-272,12
Punct de fierbere [°C]
-266,934
Punct critic [°C]
-267,96
Presiune critică [MPa]
0,227
Rază atomică [pm]
31
Rază covalentă [pm]
32
Conductivitate termică [W m-1K-1]
0,152
Capacitate de căldură [J K-1g-1]
5,193
Descoperire
1868
Izotopi stabili
2
Izotopi instabili
2