SimbolBr
Nume latinBromum
Număr atomic35
Perioadă4
Categoria elementuluiHalogeni
Masa atomică relativă79,904
GrupVII.A
Electronegativitate
2,8
Numerele de oxidare
-1, 1, 3, 5, 7
Configurație electronică
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5
Densitate [g/cm3]
3,123
Stare
Lichid
Punct de topire [°C]
-7,25
Punct de fierbere [°C]
58,78
Punct critic [°C]
315
Presiune critică [MPa]
10,34
Rază atomică [pm]
94
Rază covalentă [pm]
114
Conductivitate termică [W m-1K-1]
0,122
Capacitate de căldură [J K-1g-1]
0,226
Descoperire
1826
Conductivitate electrică [S m-1]
1 · 10-10
prima energie de ionizare [eV]
11,8138
a doua energie de ionizare [eV]
21,8
a treia energie de ionizare [eV]
36,0
Izotopi stabili
2
Izotopi instabili
16