SymbolAu
Nazwa łacińskaAurum
Liczba atomowa79
Okres6
GatunekPierwiastki przejściowe
Względna masa atomowa196,96654
GrupaI.B
Elektroujemność
2,4
Stopień utlenienia
1, 3
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s1
Gęstość [g/cm3]
19,32
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
1064,43
Temperatura wrzenia [°C]
2966
Promień atomowy [pm]
174
Promień walencyjny [pm]
144
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
317
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,128
Data odkrycia
Starożytność
Twardość [Skala twardości Mohsa]
2,5
Skala twardości Vickersa [MPa]
216
Skala twardości Brinella [MPa]
2450
Moduł Younga [GPa]
78
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
4,5 · 107
Rezystancja [10-6Ω.m]
0,022
Moduł Kirchhoffa [GPa]
27
1. potencjał jonizacyjny [eV]
9,2257
2. potencjał jonizacyjny [eV]
20,521
Stabilne izotopy
1
Nietrwałe izotopy
20