SymbolFe
Nazwa łacińskaFerrum
Liczba atomowa26
Okres4
GatunekPierwiastki przejściowe
Względna masa atomowa55,847
GrupaVIII.B
Elektroujemność
1,8
Stopień utlenienia
2, 3, 6
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2
Gęstość [g/cm3]
7,874
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
1535
Temperatura wrzenia [°C]
2750
Promień atomowy [pm]
156
Promień walencyjny [pm]
125
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
80,2
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,449
Twardość [Skala twardości Mohsa]
4,0
Skala twardości Vickersa [MPa]
608
Skala twardości Brinella [MPa]
490
Moduł Younga [GPa]
211
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
1 · 107
Rezystancja [10-6Ω.m]
0,101
Moduł Kirchhoffa [GPa]
82
1. potencjał jonizacyjny [eV]
7,9024
2. potencjał jonizacyjny [eV]
16,18
3. potencjał jonizacyjny [eV]
30,651
Stabilne izotopy
4
Nietrwałe izotopy
6