SymbolW
Nazwa łacińskaWolframium
Liczba atomowa74
Okres6
GatunekPierwiastki przejściowe
Względna masa atomowa183,85
GrupaVI.B
Elektroujemność
1,9
Stopień utlenienia
2, 3, 4, 5, 6
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d4 6s2
Gęstość [g/cm3]
19,3
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
3387
Temperatura wrzenia [°C]
5660
Promień atomowy [pm]
193
Promień walencyjny [pm]
146
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
174
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,13
Data odkrycia
1758
Twardość [Skala twardości Mohsa]
7,5
Skala twardości Vickersa [MPa]
3430
Skala twardości Brinella [MPa]
2570
Moduł Younga [GPa]
411
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
1,8 · 107
Rezystancja [10-6Ω.m]
0,0536
Moduł Kirchhoffa [GPa]
161
1. potencjał jonizacyjny [eV]
7,98
Stabilne izotopy
5
Nietrwałe izotopy
16