SymbolH
Nazwa łacińskaHydrogenium
Liczba atomowa1
Okres1
GatunekNiemetale
Względna masa atomowa1,00794
GrupaI.A
Elektroujemność
2,1
Stopień utlenienia
-1, 1
Konfiguracja elektronowa
1s1
Gęstość [g/cm3]
0,00008988
Stan skupienia
Gazowy
Temperatura topnienia [°C]
-259,34
Temperatura wrzenia [°C]
-252,87
Punkt krytyczny [°C]
-240,18
Ciśnienie krytyczne [MPa]
1,293
Promień atomowy [pm]
53
Promień walencyjny [pm]
37
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
0,1815
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
14,304
Data odkrycia
1766
Stabilne izotopy
2
Nietrwałe izotopy
1