SymbolC
Nazwa łacińskaCarboneum
Liczba atomowa6
Okres2
GatunekNiemetale
Względna masa atomowa12,011
GrupaIV.A
Elektroujemność
2,5
Stopień utlenienia
-4, 2, 4
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p2
Gęstość [g/cm3]
3,515
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
3550
Temperatura wrzenia [°C]
4827
Promień atomowy [pm]
67
Promień walencyjny [pm]
77
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
155
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,709
Twardość [Skala twardości Mohsa]
10
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
1 · 105
1. potencjał jonizacyjny [eV]
11,2603
2. potencjał jonizacyjny [eV]
24,383
3. potencjał jonizacyjny [eV]
47,887
Stabilne izotopy
2
Nietrwałe izotopy
5