SymbolCa
Nazwa łacińskaCalcium
Liczba atomowa20
Okres4
GatunekBerylowce
Względna masa atomowa40,078
GrupaII.A
Elektroujemność
1,0
Stopień utlenienia
2
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
Gęstość [g/cm3]
1,55
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
839
Temperatura wrzenia [°C]
1484
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
200
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,647
Data odkrycia
1808
Twardość [Skala twardości Mohsa]
1.5-2
Skala twardości Brinella [MPa]
167
Moduł Younga [GPa]
20
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
3,13 · 107
Moduł Kirchhoffa [GPa]
7,4
1. potencjał jonizacyjny [eV]
6,1132
2. potencjał jonizacyjny [eV]
11,871
3. potencjał jonizacyjny [eV]
50,908
Stabilne izotopy
6
Nietrwałe izotopy
8