SymbolV
Nazwa łacińskaVanadium
Liczba atomowa23
Okres4
GatunekPierwiastki przejściowe
Względna masa atomowa50,9415
GrupaV.B
Elektroujemność
1,6
Stopień utlenienia
2, 3, 4, 5
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2
Gęstość [g/cm3]
6,11
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
1900
Temperatura wrzenia [°C]
3380
Promień atomowy [pm]
171
Promień walencyjny [pm]
125
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
30,7
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,489
Data odkrycia
1801
Twardość [Skala twardości Mohsa]
6-7
Skala twardości Vickersa [MPa]
628
Skala twardości Brinella [MPa]
628
Moduł Younga [GPa]
128
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
4 · 106
Moduł Kirchhoffa [GPa]
47
1. potencjał jonizacyjny [eV]
6,7463
2. potencjał jonizacyjny [eV]
14,65
3. potencjał jonizacyjny [eV]
29,31
Stabilne izotopy
2
Nietrwałe izotopy
5