SymbolU
Nazwa łacińskaUranium
Liczba atomowa92
Okres7
GatunekMetale przejściowe
Względna masa atomowa238,0289
GrupaVI.B
Elektroujemność
1,7
Stopień utlenienia
3, 1, 5, 6
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f3 6d1 7s2
Gęstość [g/cm3]
19,03
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
1132,3
Temperatura wrzenia [°C]
3900
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
27,6
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,12
Data odkrycia
1789
Twardość [Skala twardości Mohsa]
6,0
Skala twardości Vickersa [MPa]
1960
Skala twardości Brinella [MPa]
2400
Moduł Younga [GPa]
208
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
3,6 · 10-6
Moduł Kirchhoffa [GPa]
111
1. potencjał jonizacyjny [eV]
6,1941
Stabilne izotopy
0
Nietrwałe izotopy
15