SymbolUuo
Nazwa łacińskaUnunoctium
Liczba atomowa118
Okres7
GatunekHelowce
Względna masa atomowa294
GrupaVIII.A
Liczba utlenienia
2, 4
Konfiguracja elektronowa
5f146d107s27p6
Stan skupienia
Stały
Data odkrycia
2002
Stabilne izotopy
0
Nietrwały izotopy
1