SymbolTi
Nazwa łacińskaTitanium
Liczba atomowa22
Okres4
GatunekPierwiastki przejściowe
Względna masa atomowa47,88
GrupaIV.B
Elektroujemność
1,5
Stopień utlenienia
2, 3, 4
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2
Gęstość [g/cm3]
4,507
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
1660
Temperatura wrzenia [°C]
3287
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
21,9
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,523
Data odkrycia
1790
Twardość [Skala twardości Mohsa]
6,0
Skala twardości Vickersa [MPa]
970
Skala twardości Brinella [MPa]
716
Moduł Younga [GPa]
116
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
2,6 · 106
Rezystancja [10-6Ω.m]
0,42
Moduł Kirchhoffa [GPa]
44
1. potencjał jonizacyjny [eV]
6,8282
2. potencjał jonizacyjny [eV]
13,58
3. potencjał jonizacyjny [eV]
27,491
Stabilne izotopy
5
Nietrwałe izotopy
4