SymbolTm
Nazwa łacińskaThulium
Liczba atomowa69
Okres6
GatunekMetale przejściowe
Względna masa atomowa168,93421
GrupaIII.B
Elektroujemność
1,2
Stopień utlenienia
2, 3
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f13 5d0 6s2
Gęstość [g/cm3]
9,318
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
1545
Temperatura wrzenia [°C]
1947
Promień atomowy [pm]
222
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
16,8
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,16
Data odkrycia
1879
Skala twardości Vickersa [MPa]
520
Skala twardości Brinella [MPa]
471
Moduł Younga [GPa]
74
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
1,4 · 106
Moduł Kirchhoffa [GPa]
31
1. potencjał jonizacyjny [eV]
6,1843
2. potencjał jonizacyjny [eV]
12,054
3. potencjał jonizacyjny [eV]
26,367
Stabilne izotopy
1
Nietrwałe izotopy
17