SymbolTh
Nazwa łacińskaThorium
Liczba atomowa90
Okres7
GatunekMetale przejściowe
Względna masa atomowa232,0381
GrupaIV.B
Elektroujemność
1,3
Stopień utlenienia
4
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f0 6d2 7s2
Gęstość [g/cm3]
11,72
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
1750
Temperatura wrzenia [°C]
4500
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
54
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,113
Data odkrycia
1828
Twardość [Skala twardości Mohsa]
3
Skala twardości Vickersa [MPa]
350
Skala twardości Brinella [MPa]
400
Moduł Younga [GPa]
79
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
6,7 · 106
Moduł Kirchhoffa [GPa]
31
1. potencjał jonizacyjny [eV]
6,08
2. potencjał jonizacyjny [eV]
11,504
3. potencjał jonizacyjny [eV]
20,003
Stabilne izotopy
0
Nietrwałe izotopy
12