SymbolO
Nazwa łacińskaOxygenium
Liczba atomowa8
Okres2
GatunekNiemetale
Względna masa atomowa15,9994
GrupaVI.A
Elektroujemność
3,5
Stopień utlenienia
-2, -1, 2
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p4
Gęstość [g/cm3]
0,001429
Stan skupienia
Gazowy
Temperatura topnienia [°C]
-218,79
Temperatura wrzenia [°C]
-182,962
Punkt krytyczny [°C]
-118,56
Ciśnienie krytyczne [MPa]
5,043
Promień atomowy [pm]
48
Promień walencyjny [pm]
73
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
0,2674
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,92
Data odkrycia
1774
1. potencjał jonizacyjny [eV]
13,6181
2. potencjał jonizacyjny [eV]
35,117
3. potencjał jonizacyjny [eV]
54,934
Stabilne izotopy
3
Nietrwałe izotopy
5