SymbolTb
Nazwa łacińskaTerbium
Liczba atomowa65
Okres6
GatunekMetale przejściowe
Względna masa atomowa158,92534
GrupaIII.B
Elektroujemność
1,2
Stopień utlenienia
3, 4
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f9 5d0 6s2
Gęstość [g/cm3]
8,253
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
1360
Temperatura wrzenia [°C]
3123
Promień atomowy [pm]
225
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
11,1
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,18
Data odkrycia
1843
Skala twardości Vickersa [MPa]
863
Skala twardości Brinella [MPa]
677
Moduł Younga [GPa]
56
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
8,3 · 105
Moduł Kirchhoffa [GPa]
22
1. potencjał jonizacyjny [eV]
5,8639
2. potencjał jonizacyjny [eV]
11,525
3. potencjał jonizacyjny [eV]
21,91
Stabilne izotopy
1
Nietrwałe izotopy
23