SymbolTs
Nazwa łacińskaTennessine
Liczba atomowa117
Okres7
GatunekFluorowce
Względna masa atomowa294
GrupaVII.A
Stopień utlenienia
1, 3
Konfiguracja elektronowa
5f14 6d10 7s2 7p5
Stan skupienia
Stały
Data odkrycia
2010
Stabilne izotopy
0
Nietrwałe izotopy
2