SymbolTe
Nazwa łacińskaTellurium
Liczba atomowa52
Okres5
GatunekPółmetale
Względna masa atomowa127,60
GrupaVI.A
Elektroujemność
2,1
Stopień utlenienia
-2, 2, 4, 6
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p4
Gęstość [g/cm3]
6,25
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
449,5
Temperatura wrzenia [°C]
1100
Promień atomowy [pm]
123
Promień walencyjny [pm]
135
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
2,35
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,202
Data odkrycia
1782
Twardość [Skala twardości Mohsa]
2,3
Skala twardości Brinella [MPa]
180
Moduł Younga [GPa]
43
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
1 · 104
Moduł Kirchhoffa [GPa]
16
1. potencjał jonizacyjny [eV]
9,0096
2. potencjał jonizacyjny [eV]
18,6
3. potencjał jonizacyjny [eV]
27,96
Stabilne izotopy
8
Nietrwałe izotopy
22