SymbolTc
Nazwa łacińskaTecnetium
Liczba atomowa43
Okres5
GatunekPierwiastki przejściowe
Względna masa atomowa98,9063
GrupaVII.B
Elektroujemność
1,9
Stopień utlenienia
2, 4, 7
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5 5s2
Gęstość [g/cm3]
11,56
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
2150
Temperatura wrzenia [°C]
4880
Promień atomowy [pm]
183
Promień walencyjny [pm]
156
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
50,6
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,24
Data odkrycia
1937
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
5 · 106
1. potencjał jonizacyjny [eV]
7,28
2. potencjał jonizacyjny [eV]
15,26
3. potencjał jonizacyjny [eV]
29,54
Stabilne izotopy
0
Nietrwałe izotopy
22