SymbolTa
Nazwa łacińskaTantalum
Liczba atomowa73
Okres6
GatunekPierwiastki przejściowe
Względna masa atomowa180,9479
GrupaV.B
Elektroujemność
1,5
Stopień utlenienia
5
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d3 6s2
Gęstość [g/cm3]
16,654
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
2996
Temperatura wrzenia [°C]
5660
Promień atomowy [pm]
200
Promień walencyjny [pm]
138
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
57,5
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,14
Data odkrycia
1802
Twardość [Skala twardości Mohsa]
6,5
Skala twardości Vickersa [MPa]
873
Skala twardości Brinella [MPa]
800
Moduł Younga [GPa]
186
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
8,1 · 106
Moduł Kirchhoffa [GPa]
69
1. potencjał jonizacyjny [eV]
7,89
Stabilne izotopy
2
Nietrwałe izotopy
18