SymbolTl
Nazwa łacińskaThallium
Liczba atomowa81
Okres6
GatunekMetale
Względna masa atomowa204,3833
GrupaIII.A
Elektroujemność
1,8
Stopień utlenienia
1, 3
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p1
Gęstość [g/cm3]
11,85
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
303,5
Temperatura wrzenia [°C]
1457
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
46,1
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,129
Data odkrycia
1861
Twardość [Skala twardości Mohsa]
1,2
Moduł Younga [GPa]
8
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
5,6 · 106
Moduł Kirchhoffa [GPa]
2,8
1. potencjał jonizacyjny [eV]
6,1083
2. potencjał jonizacyjny [eV]
20,428
3. potencjał jonizacyjny [eV]
29,829
Stabilne izotopy
2
Nietrwałe izotopy
26