SymbolSr
Nazwa łacińskaStrontium
Liczba atomowa38
Okres5
GatunekBerylowce
Względna masa atomowa87,62
GrupaII.A
Elektroujemność
1,0
Stopień utlenienia
2
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2
Gęstość [g/cm3]
2,6
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
769
Temperatura wrzenia [°C]
1384
Promień atomowy [pm]
219
Promień walencyjny [pm]
182
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
35,3
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,3
Data odkrycia
1790
Twardość [Skala twardości Mohsa]
1,8
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
2 · 106
1. potencjał jonizacyjny [eV]
5,6948
2. potencjał jonizacyjny [eV]
11,03
3. potencjał jonizacyjny [eV]
43,6
Stabilne izotopy
4
Nietrwałe izotopy
13