SymbolAg
Nazwa łacińskaArgentum
Liczba atomowa47
Okres5
GatunekPierwiastki przejściowe
Względna masa atomowa107,8682
GrupaI.B
Elektroujemność
1,9
Stopień utlenienia
1, 2, 3
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1
Gęstość [g/cm3]
10,49
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
961,93
Temperatura wrzenia [°C]
2212
Promień atomowy [pm]
165
Promień walencyjny [pm]
153
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
429
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,232
Data odkrycia
Starożytność
Twardość [Skala twardości Mohsa]
2,7
Skala twardości Vickersa [MPa]
251
Skala twardości Brinella [MPa]
24,5
Moduł Younga [GPa]
83
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
6,3 · 107
Rezystancja [10-6Ω.m]
0,0152
Moduł Kirchhoffa [GPa]
30
1. potencjał jonizacyjny [eV]
7,5762
2. potencjał jonizacyjny [eV]
21,49
3. potencjał jonizacyjny [eV]
34,83
Stabilne izotopy
2
Nietrwałe izotopy
25