SymbolNa
Nazwa łacińskaNatrium
Liczba atomowa11
Okres3
GatunekLitowce
Względna masa atomowa22,98768
GrupaI.A
Elektroujemność
0,9
Stopień utlenienia
1
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s1
Gęstość [g/cm3]
0,9725
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
98,81
Temperatura wrzenia [°C]
882,9
Punkt krytyczny [°C]
2300
Ciśnienie krytyczne [MPa]
35
Promień atomowy [pm]
190
Promień walencyjny [pm]
154
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
141
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
1,23
Data odkrycia
1807
Twardość [Skala twardości Mohsa]
0,4
Skala twardości Brinella [MPa]
0,69
Moduł Younga [GPa]
10
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
2,01 · 107
Moduł Kirchhoffa [GPa]
3,3
1. potencjał jonizacyjny [eV]
5,1391
2. potencjał jonizacyjny [eV]
47,286
3. potencjał jonizacyjny [eV]
71,641
Stabilne izotopy
1
Nietrwałe izotopy
6