SymbolSc
Nazwa łacińskaScandium
Liczba atomowa21
Okres4
GatunekPierwiastki przejściowe
Względna masa atomowa44,955910
GrupaIII.B
Elektroujemność
1,3
Stopień utlenienia
3
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2
Gęstość [g/cm3]
2,989
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
1541
Temperatura wrzenia [°C]
2750
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
15,8
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,568
Data odkrycia
1876
Skala twardości Brinella [MPa]
750
Moduł Younga [GPa]
74
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
1,8 · 106
Moduł Kirchhoffa [GPa]
29
1. potencjał jonizacyjny [eV]
6,5614
2. potencjał jonizacyjny [eV]
12,8
3. potencjał jonizacyjny [eV]
24,76
Stabilne izotopy
1
Nietrwałe izotopy
14