SymbolS
Nazwa łacińskaSulphur
Liczba atomowa16
Okres3
GatunekNiemetale
Względna masa atomowa32,066
GrupaVI.A
Elektroujemność
2,5
Stopień utlenienia
-2, 2, 4, 6
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
Gęstość [g/cm3]
2,07
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
112,8
Temperatura wrzenia [°C]
444,674
Punkt krytyczny [°C]
1040
Ciśnienie krytyczne [MPa]
20,7
Promień atomowy [pm]
88
Promień walencyjny [pm]
102
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
0,269
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,71
Twardość [Skala twardości Mohsa]
2,0
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
5 · 10-14
1. potencjał jonizacyjny [eV]
10,36
2. potencjał jonizacyjny [eV]
23,33
3. potencjał jonizacyjny [eV]
34,83
Stabilne izotopy
4
Nietrwałe izotopy
6