SymbolSe
Nazwa łacińskaSelenium
Liczba atomowa34
Okres4
GatunekNiemetale
Względna masa atomowa78,96
GrupaVI.A
Elektroujemność
2,4
Stopień utlenienia
-2, 2, 4, 6
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4
Gęstość [g/cm3]
4,80
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
217
Temperatura wrzenia [°C]
685
Punkt krytyczny [°C]
1493
Ciśnienie krytyczne [MPa]
27,2
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
2,04
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,32
Data odkrycia
1817
Twardość [Skala twardości Mohsa]
2,0
Skala twardości Brinella [MPa]
736
Moduł Younga [GPa]
10
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
8 · 106
Moduł Kirchhoffa [GPa]
3,7
1. potencjał jonizacyjny [eV]
9,7524
2. potencjał jonizacyjny [eV]
21,19
3. potencjał jonizacyjny [eV]
30,82
Stabilne izotopy
6
Nietrwałe izotopy
14