SymbolSm
Nazwa łacińskaSamarium
Liczba atomowa62
Okres6
GatunekMetale przejściowe
Względna masa atomowa150,36
GrupaIII.B
Elektroujemność
1,2
Stopień utlenienia
2, 3
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f6 5d0 6s2
Gęstość [g/cm3]
7,54
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
1077
Temperatura wrzenia [°C]
1791
Promień atomowy [pm]
238
Promień walencyjny [pm]
162
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
13,3
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,197
Data odkrycia
1879
Skala twardości Vickersa [MPa]
412
Skala twardości Brinella [MPa]
441
Moduł Younga [GPa]
50
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
1,1 · 106
Moduł Kirchhoffa [GPa]
20
1. potencjał jonizacyjny [eV]
5,6437
2. potencjał jonizacyjny [eV]
11,069
3. potencjał jonizacyjny [eV]
23,423
Stabilne izotopy
7
Nietrwałe izotopy
13