SymbolRu
Nazwa łacińskaRuthenium
Liczba atomowa44
Okres5
GatunekPierwiastki przejściowe
Względna masa atomowa101,07
GrupaVIII.B
Elektroujemność
2,2
Stopień utlenienia
2, 3, 4, 6, 8
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d7 5s1
Gęstość [g/cm3]
12,41
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
2300
Temperatura wrzenia [°C]
4000
Promień atomowy [pm]
178
Promień walencyjny [pm]
126
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
117
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,238
Data odkrycia
1843
Twardość [Skala twardości Mohsa]
6,5
Skala twardości Brinella [MPa]
2160
Moduł Younga [GPa]
447
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
1,4 · 107
Moduł Kirchhoffa [GPa]
173
1. potencjał jonizacyjny [eV]
7,3605
2. potencjał jonizacyjny [eV]
16,76
3. potencjał jonizacyjny [eV]
28,47
Stabilne izotopy
7
Nietrwałe izotopy
9