SymbolRb
Nazwa łacińskaRubidium
Liczba atomowa37
Okres5
GatunekLitowce
Względna masa atomowa85,4678
GrupaI.A
Elektroujemność
0,8
Stopień utlenienia
1
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1
Gęstość [g/cm3]
1,532
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
38,89
Temperatura wrzenia [°C]
688
Punkt krytyczny [°C]
1820
Ciśnienie krytyczne [MPa]
16
Promień atomowy [pm]
265
Promień walencyjny [pm]
211
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
58,2
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,363
Data odkrycia
1861
Twardość [Skala twardości Mohsa]
0,3
Skala twardości Brinella [MPa]
0,216
Moduł Younga [GPa]
2,4
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
4,78 · 107
1. potencjał jonizacyjny [eV]
4,1771
2. potencjał jonizacyjny [eV]
27,28
3. potencjał jonizacyjny [eV]
40,0
Stabilne izotopy
2
Nietrwałe izotopy
19