SymbolHg
Nazwa łacińskaHydrargyrum
Liczba atomowa80
Okres6
GatunekPierwiastki przejściowe
Względna masa atomowa200,59
GrupaII.B
Elektroujemność
1,9
Stopień utlenienia
1, 2
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2
Gęstość [g/cm3]
13,546
Stan skupienia
Ciekły
Temperatura topnienia [°C]
-38,862
Temperatura wrzenia [°C]
356,66
Punkt krytyczny [°C]
1477
Ciśnienie krytyczne [MPa]
172
Promień atomowy [pm]
171
Promień walencyjny [pm]
149
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
8,34
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,140
Data odkrycia
Starożytność
Twardość [Skala twardości Mohsa]
1,5
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
1 · 106
Rezystancja [10-6Ω.m]
0,959
1. potencjał jonizacyjny [eV]
10,4375
2. potencjał jonizacyjny [eV]
18,759
3. potencjał jonizacyjny [eV]
34,202
Stabilne izotopy
7
Nietrwałe izotopy
19