SymbolRh
Nazwa łacińskaRhodium
Liczba atomowa45
Okres5
GatunekPierwiastki przejściowe
Względna masa atomowa102,90550
GrupaVIII.B
Elektroujemność
2,2
Stopień utlenienia
2, 3, 4, 5
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d8 5s1
Gęstość [g/cm3]
12,45
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
1963
Temperatura wrzenia [°C]
3800
Promień atomowy [pm]
173
Promień walencyjny [pm]
135
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
150
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,242
Data odkrycia
1803
Twardość [Skala twardości Mohsa]
6,0
Skala twardości Vickersa [MPa]
1246
Skala twardości Brinella [MPa]
1100
Moduł Younga [GPa]
275
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
2,3 · 107
Moduł Kirchhoffa [GPa]
150
1. potencjał jonizacyjny [eV]
7,4589
2. potencjał jonizacyjny [eV]
18,08
3. potencjał jonizacyjny [eV]
31,06
Stabilne izotopy
1
Nietrwałe izotopy
19