SymbolRe
Nazwa łacińskaRhenium
Liczba atomowa75
Okres6
GatunekPierwiastki przejściowe
Względna masa atomowa186,207
GrupaVII.B
Elektroujemność
1,9
Stopień utlenienia
2, 3, 4, 6, 7
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d5 6s2
Gęstość [g/cm3]
21,03
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
3180
Temperatura wrzenia [°C]
5630
Promień atomowy [pm]
188
Promień walencyjny [pm]
159
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
47,9
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,137
Data odkrycia
1925
Twardość [Skala twardości Mohsa]
7,0
Skala twardości Vickersa [MPa]
2450
Skala twardości Brinella [MPa]
1320
Moduł Younga [GPa]
463
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
5,6 · 106
Moduł Kirchhoffa [GPa]
178
1. potencjał jonizacyjny [eV]
7,88
Stabilne izotopy
2
Nietrwałe izotopy
20