SymbolRn
Nazwa łacińskaRadon
Liczba atomowa86
Okres6
GatunekHelowce
Względna masa atomowa222,0176
GrupaVIII.A
Stopień utlenienia
2
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6
Gęstość [g/cm3]
0,00919
Stan skupienia
Gazowy
Temperatura topnienia [°C]
-71
Temperatura wrzenia [°C]
-61,8
Punkt krytyczny [°C]
104
Ciśnienie krytyczne [MPa]
6,28
Promień atomowy [pm]
120
Promień walencyjny [pm]
145
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
0,00364
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,094
Data odkrycia
1900
1. potencjał jonizacyjny [eV]
10,7485
Stabilne izotopy
0
Nietrwałe izotopy
20