SymbolRa
Nazwa łacińskaRadium
Liczba atomowa88
Okres7
GatunekBerylowce
Względna masa atomowa226,0254
GrupaII.A
Elektroujemność
0,9
Stopień utlenienia
2
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 7s2
Gęstość [g/cm3]
5,5
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
700
Temperatura wrzenia [°C]
1140
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
18,6
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,094
Data odkrycia
1898
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
106
1. potencjał jonizacyjny [eV]
5,2789
2. potencjał jonizacyjny [eV]
10,148
Stabilne izotopy
0
Nietrwałe izotopy
16