SymbolPa
Nazwa łacińskaProtaktinium
Liczba atomowa91
Okres7
GatunekMetale przejściowe
Względna masa atomowa231,0359
GrupaV.B
Elektroujemność
1,5
Stopień utlenienia
4, 5
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f2 6d1 7s2
Gęstość [g/cm3]
15,37
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
1550
Temperatura wrzenia [°C]
4225
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
47
Data odkrycia
1917
1. potencjał jonizacyjny [eV]
5,89
Stabilne izotopy
0
Nietrwałe izotopy
13