SymbolPm
Nazwa łacińskaPromethium
Liczba atomowa61
Okres6
GatunekMetale przejściowe
Względna masa atomowa146,9151
GrupaIII.B
Elektroujemność
1,2
Stopień utlenienia
3
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f5 5d0 6s2
Gęstość [g/cm3]
7,23
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
1168
Temperatura wrzenia [°C]
2460
Promień atomowy [pm]
205
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
17,9
Data odkrycia
1945
Moduł Younga [GPa]
46
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
1,3 · 106
Moduł Kirchhoffa [GPa]
18
1. potencjał jonizacyjny [eV]
5,55
2. potencjał jonizacyjny [eV]
10,903
3. potencjał jonizacyjny [eV]
22,283
Stabilne izotopy
0
Nietrwałe izotopy
14