SymbolPr
Nazwa łacińskaPraseodymium
Liczba atomowa59
Okres6
GatunekMetale przejściowe
Względna masa atomowa140,90765
GrupaIII.B
Elektroujemność
1,2
Stopień utlenienia
3, 4
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f3 5d0 6s2
Gęstość [g/cm3]
6,773
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
931
Temperatura wrzenia [°C]
3212
Promień atomowy [pm]
247
Promień walencyjny [pm]
164
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
12,5
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,193
Data odkrycia
1885
Skala twardości Vickersa [MPa]
400
Skala twardości Brinella [MPa]
481
Moduł Younga [GPa]
37
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
1,4 · 106
Moduł Kirchhoffa [GPa]
15
1. potencjał jonizacyjny [eV]
5,464
2. potencjał jonizacyjny [eV]
10,551
3. potencjał jonizacyjny [eV]
21,62
Stabilne izotopy
1
Nietrwałe izotopy
14