SymbolK
Nazwa łacińskaKalium
Liczba atomowa19
Okres4
GatunekLitowce
Względna masa atomowa39,0983
GrupaI.A
Elektroujemność
0,9
Stopień utlenienia
1
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
Gęstość [g/cm3]
0,862
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
93,65
Temperatura wrzenia [°C]
760
Punkt krytyczny [°C]
1950
Ciśnienie krytyczne [MPa]
16
Promień atomowy [pm]
243
Promień walencyjny [pm]
196
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
102,5
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,757
Data odkrycia
1807
Twardość [Skala twardości Mohsa]
0,5
Skala twardości Brinella [MPa]
0,363
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
1,64 · 107
1. potencjał jonizacyjny [eV]
4,3407
2. potencjał jonizacyjny [eV]
31,625
3. potencjał jonizacyjny [eV]
45,72
Stabilne izotopy
3
Nietrwałe izotopy
8