SymbolPo
Nazwa łacińskaPolonium
Liczba atomowa84
Okres6
GatunekMetale
Względna masa atomowa208,9824
GrupaVI.A
Elektroujemność
2,0
Stopień utlenienia
2, 4, 6
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p4
Gęstość [g/cm3]
9,3
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
254
Temperatura wrzenia [°C]
962
Promień atomowy [pm]
135
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
20
Data odkrycia
1898
1. potencjał jonizacyjny [eV]
8,4167
Stabilne izotopy
0
Nietrwałe izotopy
33