SymbolPu
Nazwa łacińskaPlutonium
Liczba atomowa94
Okres7
GatunekMetale przejściowe
Względna masa atomowa244,0642
GrupaIII.B
Elektroujemność
1,3
Stopień utlenienia
3, 4, 5, 6
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f6 6d0 7s2
Gęstość [g/cm3]
19,86
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
641
Temperatura wrzenia [°C]
3232
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
6,74
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,13
Data odkrycia
1940
Moduł Younga [GPa]
96
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
6,7 · 105
Moduł Kirchhoffa [GPa]
43
1. potencjał jonizacyjny [eV]
6,06
Stabilne izotopy
0
Nietrwałe izotopy
16