SymbolPt
Nazwa łacińskaPlatinium
Liczba atomowa78
Okres6
GatunekPierwiastki przejściowe
Względna masa atomowa195,08
GrupaVIII.B
Elektroujemność
2,2
Stopień utlenienia
2, 4, 6
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d9 6s1
Gęstość [g/cm3]
21,45
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
1772
Temperatura wrzenia [°C]
3827
Promień atomowy [pm]
177
Promień walencyjny [pm]
128
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
71,6
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,13
Data odkrycia
1735
Twardość [Skala twardości Mohsa]
4,3
Skala twardości Vickersa [MPa]
549
Skala twardości Brinella [MPa]
392
Moduł Younga [GPa]
168
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
9,4 · 106
Rezystancja [10-6Ω.m]
0,106
Moduł Kirchhoffa [GPa]
61
1. potencjał jonizacyjny [eV]
9,0
2. potencjał jonizacyjny [eV]
18,563
Stabilne izotopy
6
Nietrwałe izotopy
28