SymbolPd
Nazwa łacińskaPalladium
Liczba atomowa46
Okres5
GatunekPierwiastki przejściowe
Względna masa atomowa106,42
GrupaVIII.B
Elektroujemność
2,2
Stopień utlenienia
2, 4
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s0
Gęstość [g/cm3]
12,02
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
1554
Temperatura wrzenia [°C]
3980
Promień atomowy [pm]
169
Promień walencyjny [pm]
131
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
71,8
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,244
Data odkrycia
1803
Twardość [Skala twardości Mohsa]
4,8
Skala twardości Vickersa [MPa]
461
Skala twardości Brinella [MPa]
37,3
Moduł Younga [GPa]
121
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
107
Moduł Kirchhoffa [GPa]
44
1. potencjał jonizacyjny [eV]
8,3369
2. potencjał jonizacyjny [eV]
19,63
3. potencjał jonizacyjny [eV]
32,93
Stabilne izotopy
6
Nietrwałe izotopy
15