SymbolOs
Nazwa łacińskaOsmium
Liczba atomowa76
Okres6
GatunekPierwiastki przejściowe
Względna masa atomowa190,2
GrupaVIII.B
Elektroujemność
2,2
Stopień utlenienia
2, 3, 4, 6, 8
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d6 6s2
Gęstość [g/cm3]
22,6
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
3045
Temperatura wrzenia [°C]
5000
Promień atomowy [pm]
185
Promień walencyjny [pm]
128
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
87,6
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,13
Data odkrycia
1803
Twardość [Skala twardości Mohsa]
8,0
Skala twardości Brinella [MPa]
3920
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
1,23 · 107
Moduł Kirchhoffa [GPa]
222
1. potencjał jonizacyjny [eV]
8,7
Stabilne izotopy
7
Nietrwałe izotopy
12