SymbolPb
Nazwa łacińskaPlumbum
Liczba atomowa82
Okres6
GatunekMetale
Względna masa atomowa207,2
GrupaIV.A
Elektroujemność
1,8
Stopień utlenienia
2, 4
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p2
Gęstość [g/cm3]
11,35
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
323,50
Temperatura wrzenia [°C]
1740
Promień atomowy [pm]
154
Promień walencyjny [pm]
147
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
35,3
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,129
Data odkrycia
Starożytność
Twardość [Skala twardości Mohsa]
1,5
Skala twardości Brinella [MPa]
38,3
Moduł Younga [GPa]
16
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
4,8 · 106
Rezystancja [10-6Ω.m]
0,206
Moduł Kirchhoffa [GPa]
5,6
1. potencjał jonizacyjny [eV]
7,4167
2. potencjał jonizacyjny [eV]
15,028
3. potencjał jonizacyjny [eV]
31,943
Stabilne izotopy
4
Nietrwałe izotopy
24