SymbolNb
Nazwa łacińskaNiobium
Liczba atomowa41
Okres5
GatunekPierwiastki przejściowe
Względna masa atomowa92,90638
GrupaV.B
Elektroujemność
1,6
Stopień utlenienia
3, 5
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d4 5s1
Gęstość [g/cm3]
8,57
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
2468
Temperatura wrzenia [°C]
4742
Promień atomowy [pm]
198
Promień walencyjny [pm]
137
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
53,7
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,265
Data odkrycia
1801
Twardość [Skala twardości Mohsa]
6,0
Skala twardości Vickersa [MPa]
1320
Skala twardości Brinella [MPa]
736
Moduł Younga [GPa]
105
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
6,7 · 106
Moduł Kirchhoffa [GPa]
38
1. potencjał jonizacyjny [eV]
6,7589
2. potencjał jonizacyjny [eV]
14,32
3. potencjał jonizacyjny [eV]
25,04
Stabilne izotopy
1
Nietrwałe izotopy
21