SymbolNi
Nazwa łacińskaNiccolum
Liczba atomowa28
Okres4
GatunekPierwiastki przejściowe
Względna masa atomowa58,69
GrupaVIII.B
Elektroujemność
1,8
Stopień utlenienia
2, 3
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2
Gęstość [g/cm3]
8,908
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
1455
Temperatura wrzenia [°C]
2732
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
90,7
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,444
Data odkrycia
1751
Twardość [Skala twardości Mohsa]
4,0
Skala twardości Vickersa [MPa]
638
Skala twardości Brinella [MPa]
700
Moduł Younga [GPa]
200
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
1,4 · 107
Moduł Kirchhoffa [GPa]
76
1. potencjał jonizacyjny [eV]
7,6398
2. potencjał jonizacyjny [eV]
18,168
3. potencjał jonizacyjny [eV]
35,17
Stabilne izotopy
5
Nietrwałe izotopy
7