SymbolNp
Nazwa łacińskaNeptunium
Liczba atomowa93
Okres7
GatunekMetale przejściowe
Względna masa atomowa237,0482
GrupaIII.B
Elektroujemność
1,3
Stopień utlenienia
3, 4, 5, 6, 7
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f4 6d1 7s2
Gęstość [g/cm3]
20,25
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
640
Temperatura wrzenia [°C]
3900
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
6,3
Data odkrycia
1940
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
8,3 · 105
1. potencjał jonizacyjny [eV]
6,2657
Stabilne izotopy
0
Nietrwałe izotopy
15