SymbolNe
Nazwa łacińskaNeon
Liczba atomowa10
Okres2
GatunekHelowce
Względna masa atomowa20,1797
GrupaVIII.A
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6
Gęstość [g/cm3]
0,0008999
Stan skupienia
Gazowy
Temperatura topnienia [°C]
-248,67
Temperatura wrzenia [°C]
-246,048
Punkt krytyczny [°C]
-228,75
Ciśnienie krytyczne [MPa]
2,76
Promień atomowy [pm]
38
Promień walencyjny [pm]
69
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
0,0493
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
1,03
Data odkrycia
1898
1. potencjał jonizacyjny [eV]
21,5645
2. potencjał jonizacyjny [eV]
40,962
3. potencjał jonizacyjny [eV]
63,45
Stabilne izotopy
3
Nietrwałe izotopy
5