SymbolNd
Nazwa łacińskaNeodymium
Liczba atomowa60
Okres6
GatunekMetale przejściowe
Względna masa atomowa144,24
GrupaIII.B
Elektroujemność
1,2
Stopień utlenienia
3
Konfiguracja elektronowa
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f4 5d0 6s2
Gęstość [g/cm3]
7,003
Stan skupienia
Stały
Temperatura topnienia [°C]
1021
Temperatura wrzenia [°C]
3068
Promień atomowy [pm]
206
Przewodność cieplna [W m-1K-1]
16,5
Pojemność cieplna [J K-1g-1]
0,19
Data odkrycia
1885
Skala twardości Vickersa [MPa]
343
Skala twardości Brinella [MPa]
265
Moduł Younga [GPa]
41
Przewodnictwo elektryczne [S m-1]
1,6 · 106
Moduł Kirchhoffa [GPa]
16
1. potencjał jonizacyjny [eV]
5,525
2. potencjał jonizacyjny [eV]
10,727
3. potencjał jonizacyjny [eV]
22,076
Stabilne izotopy
7
Nietrwałe izotopy
10